Polityka prywatności dla strony proszkowafarba.pl, FHU JADD Arkadiusz Dąbrowski, NIP: 681-20-78-774, REGON: 384520153:

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy korzystają z serwisu proszkowafarba.pl, prowadzonego przez FHU JADD Arkadiusz Dąbrowski. Dbamy o ochronę prywatności naszych użytkowników i zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, które nam udostępniasz, są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych, czyli podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, to FHU JADD Arkadiusz Dąbrowski, mający siedzibę pod adresem: Osieczany 161, 32-400 Osieczany, województwo małopolskie.

2. Rodzaje gromadzonych danych osobowych

Podczas korzystania z serwisu proszkowafarba.pl możemy gromadzić następujące dane osobowe:

Dane kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Informacje o urządzeniu i przeglądarce internetowej, które używasz, w tym adres IP, typ przeglądarki, informacje o systemie operacyjnym itp.

3. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  • Gromadzone dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • Udostępniania informacji i odpowiedzi na zapytania, które otrzymujemy za pośrednictwem formularza kontaktowego lub innych kanałów komunikacji.
  • Realizacji umów, do których jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.
  • Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, w tym personalizacji treści i usług oraz analizy statystyk korzystania ze strony.
  • Marketingu bezpośredniego, w przypadku wyrażenia na to zgody.

 Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych może być:

  • Wykonanie umowy, której jesteś stroną lub podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.
  • Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.
  • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  • Prawo do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych.

4. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

W niektórych przypadkach możemy ujawnić Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, takim jak dostawcy usług, którzy pomagają nam w obsłudze strony, w tym dostawcy usług hostingu, dostawcy usług płatności, dostawcy usług marketingowych. Zapewniamy, że wszyscy podmioty trzecie, z którymi współpracujemy, przestrzegają odpowiednich standardów bezpieczeństwa i poufności danych.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

6. Twoje prawa

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz również prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na stronie proszkowafarba.pl.

7. Zmiany w Polityce Prywatności

Zachowujemy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Aktualizacje polityki będą publikowane na stronie proszkowafarba.pl. Zachęcamy do regularnego sprawdzania naszej polityki w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na stronie proszkowafarba.pl.

Ładowanie...