Malowanie Proszkowe

Metoda malowania proszkowego polega na nakładaniu na powierzchnie przewodzącą (metale) naelektryzowanych cząstek farb proszkowych. Nałożona warstwa farby proszkowej utrzymuje się na elemencie dzięki siłą elektrostatycznym.