FARBA PROSZKOWA RAL 7035 Epoksydowo-Poliestrowa Kolor Szary Jasny PÓŁPOŁYSK 1 kg

50,00 zł
Brutto
Blisko

Farba Proszkowa RAL 7035 - Epoksyd-Poliester - Szary Jasny - PÓŁPOŁYSK

CHARAKTERYSTYKA 
Farba proszkowa oparta na żywicy poliestrowej, a dzięki zastosowaniu specjalnego utwardzacza jest wolna od TGIC. W podwyższonej temperaturze proszek topi się, utwardza i tworzy ostateczną powłokę farby. 
 ZASTOSOWANIE
 Farby poliestrowe znajdują zastosowanie jako powłoki w przemyśle metalowym do pokrywania obiektów wymagających odporności na warunki atmosferyczne, które nie żółkną pod wpływem ciepła i promieniowana UV. Przykładami zastosowania są obiekty stale eksploatowane na zewnątrz. Stosowanie kolorów metalicznych w ekspozycji na warunki atmosferyczne należy skonsultować z producentem farby proszkowej. 
 
WŁAŚCIWOŚCI
Farby poliestrowe dają powłokę odporną mechanicznie i chemicznie, o dobrych własnościach antykorozyjnych, zachowującą połysk nawet w warunkach zewnętrznych. 
APROBATY 
Farba spełnia wymagania normy EN 45545-2:2013+A1:2015 dotyczącej ochrony przeciwpożarowej w pojazdach szynowych, w zakresie właściwości palnych materiałów i komponentów. Dotyczy wymagań: R1, R7, R10 i R17 – wartości krytyczne dla poziomu zabezpieczeń: HL1, HL2 i HL3. 
DANE TECHNICZNE 
RAL 7035 
Cena za 1 kg 
Nanoszenie TRIBO i KORONA 
Stopień połysku (60°) półmat (40-50%)  
Wydajność 6-12 m²/kg (w zależności od grubości naniesienia) 
Czas utwardzania : 
 10-25 min./180°C (temperatura metalu) 
 9-15 min./190°C (temperatura metalu) 
 7-12 min./200°C (temperatura metalu) 
 Opakowania 20kg 
ŚRODKI OSTROŹNOŚCI 
Farba proszkowa jest substancją niepalną, ale z powietrzem może tworzyć mieszaninę wybuchową, która w razie dostarczenia odpowiedniej energii wybuchnie. Najniższa wartość wybuchowości dla proszkowych farb poliestrowych wynosi ok. 80 g/m3 (Bundesanstalt Für Materialprufüng). Wentylacja w kabinie malarskiej powinna być taka, ażeby stężenie proszku w powietrzu było niższe niż 50% najniższej wartości wybuchowości. W obliczeniach stężenia proszku w kabinie, proszek naniesiony na elementy nie jest brany pod uwagę. W celu uniknięcia wyładowania proszku w kabinie, w sąsiedztwie przestrzeni pracującej szybkość przepływu powietrza w aparaturze kabinowej nie może spaść poniżej 0,5 m/s. Lakiernik nanoszący pokrycia powinien mieć maskę przeciwpyłową i okulary ochronne. Każde zabrudzenie skóry proszkiem powinno być zmywane wodą z mydłem. Przed aplikacją bardzo ważne jest oczyszczenie powierzchni elementów z wszelkich zabrudzeń oraz przygotowanie powierzchni do lepszej przyczepności farby. 
PRZECHOWYWANIE
Farby proszkowe należy przechowywać w chłodnym i suchym środowisku, maksymalnie w 25 ° C. Należy zachować szczególną ostrożność w ciepłej porze roku. Należy unikać przechowywania w pobliżu źródeł ciepła i grzejników w ciężarówkach i magazynach. Nie przechowywać w bezpośrednim nasłonecznieniu. zalecana data trwałości farby przechowywanej zgodnie z instrukcją znajduje się na etykiecie opakowania. 
 Kolor i wygląd powłoki finalnego produktu może się różnić w zależności od urządzenia aplikującego, rodzaju malowanych elementów oraz grubości powłoki. Zaleca się przeprowadzić próbki przed aplikowanie na docelowy element.
epo-poliester-pólmat-7035
999 Przedmioty

Opis

Kolor
Szary
Ładowanie...