FARBA PROSZKOWA RAL 3020 Poliestrowa Kolor Czerwony Gładki Połysk 20 kg

492,00 zł
Brutto
Blisko

FARBA PROSZKOWA RAL 3020 Poliestrowa Kolor Czerwony Gładki Połysk 20 kg

CENA ZA 20 KG

CHARAKTERYSTYKA 

Farba proszkowa oparta na żywicy poliestrowej, a dzięki zastosowaniu specjalnego utwardzacza jest wolna od TGIC. W podwyższonej temperaturze proszek topi się, utwardza i tworzy ostateczną powłokę farby. ZASTOSOWANIE Farby poliestrowe znajdują zastosowanie jako powłoki w przemyśle metalowym do pokrywania obiektów wymagających odporności na warunki atmosferyczne, które nie żółkną pod wpływem ciepła i promieniowana UV. Przykładami zastosowania są obiekty stale eksploatowane na zewnątrz. Stosowanie kolorów metalicznych w ekspozycji na warunki atmosferyczne należy skonsultować z producentem farby proszkowej. 

WŁAŚCIWOŚCI

Farby poliestrowe dają powłokę odporną mechanicznie i chemicznie, o dobrych własnościach antykorozyjnych, zachowującą połysk nawet w warunkach zewnętrznych. 

APROBATY 

Farba spełnia wymagania normy EN 45545-2:2013+A1:2015 dotyczącej ochrony przeciwpożarowej w pojazdach szynowych, w zakresie właściwości palnych materiałów i komponentów. Dotyczy wymagań: R1, R7, R10 i R17 – wartości krytyczne dla poziomu zabezpieczeń: HL1, HL2 i HL3. 

DANE TECHNICZNE 

RAL 3020

Cena za 20 kg 

Nanoszenie TRIBO i KORONA 

Stopień połysku (60°) połysk (80-100%) 

Wydajność 6-10 m²/kg (w zależności od grubości naniesienia) 

Czas utwardzania :  10-25 min./180°C (temperatura metalu)  9-15 min./190°C (temperatura metalu)  7-12 min./200°C (temperatura metalu) 

Opakowania 20kg 

ŚRODKI OSTROŹNOŚCI 

Farba proszkowa jest substancją niepalną, ale z powietrzem może tworzyć mieszaninę wybuchową, która w razie dostarczenia odpowiedniej energii wybuchnie. Najniższa wartość wybuchowości dla proszkowych farb poliestrowych wynosi ok. 80 g/m3 (Bundesanstalt Für Materialprufüng). Wentylacja w kabinie malarskiej powinna być taka, ażeby stężenie proszku w powietrzu było niższe niż 50% najniższej wartości wybuchowości. W obliczeniach stężenia proszku w kabinie, proszek naniesiony na elementy nie jest brany pod uwagę. W celu uniknięcia wyładowania proszku w kabinie, w sąsiedztwie przestrzeni pracującej szybkość przepływu powietrza w aparaturze kabinowej nie może spaść poniżej 0,5 m/s. Lakiernik nanoszący pokrycia powinien mieć maskę przeciwpyłową i okulary ochronne. Każde zabrudzenie skóry proszkiem powinno być zmywane wodą z mydłem. Przed aplikacją bardzo ważne jest oczyszczenie powierzchni elementów z wszelkich zabrudzeń oraz przygotowanie powierzchni do lepszej przyczepności farby. 

PRZECHOWYWANIE

Farby proszkowe należy przechowywać w chłodnym i suchym środowisku, maksymalnie w 25 ° C. Należy zachować szczególną ostrożność w ciepłej porze roku. Należy unikać przechowywania w pobliżu źródeł ciepła i grzejników w ciężarówkach i magazynach. Nie przechowywać w bezpośrednim nasłonecznieniu. zalecana data trwałości farby przechowywanej zgodnie z instrukcją znajduje się na etykiecie opakowania. 

Kolor i wygląd powłoki finalnego produktu może się różnić w zależności od urządzenia aplikującego, rodzaju malowanych elementów oraz grubości powłoki. Zaleca się przeprowadzić próbki przed aplikowanie na docelowy element.

1000 Przedmioty
Ładowanie...