• Nowy
ZESTAW SECURA 3100 CHEM
ZESTAW SECURA 3100 CHEM
Poprzedni keyboard_arrow_left
Następny keyboard_arrow_right
zoom_in
ZESTAW SECURA 3100 CHEM
ZESTAW SECURA 3100 CHEM

ZESTAW SECURA 3100 CHEM

155,00 zł
Brutto
4e9eb90e0393fca1762154079d868a8d.jpg

SECURA 3100 sil + 2 pochłaniacze 3031 A2 + 2 filtry SECAIR 3000.03 P3 R

Zestaw Secura 3100 CHEM to innowacyjne rozwiązanie dla profesjonalistów pracujących w obszarze, gdzie kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi jest nieunikniony. Ten kompleksowy zestaw został stworzony z myślą o zapewnieniu kompleksowej ochrony przed zagrożeniami chemicznymi, łącząc skuteczność, wygodę i precyzję.

Centralnym elementem zestawu jest zaawansowana maska ochronna, która oferuje pełną ochronę dróg oddechowych przed toksycznymi oparami i pyłami chemicznymi. Ergonomiczny design maski oraz regulowane paski gwarantują doskonałe dopasowanie do twarzy użytkownika, zapewniając jednocześnie wygodę noszenia przez długi czas.

CHARAKTERYSTYKA

Zestaw SECURA 3100 CHEM składa się z dwufiltrowej półmaski SECURA 3100, dwóch pochłaniaczy 3031 A2 oraz dwóch filtrów SECAIR 3000.03 P3 R. Pochłaniacze oraz filtry spakowano hermetycznie. Wszystkie elementy zestawu spakowano w plastikowe opakowanie z wieczkiem zabezpieczającą przed działaniem czynników zewnętrznych i atmosferycznych. Data produkcji i data ważności jest umieszczona na etykiecie zestawu, pochłaniaczy oraz filtrów.

Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią pochłaniacze 3031 A2:

Substancje z grupy A: aldehydy, alkohole, benzen, benzyna, bezwodnik octowy, bromek: etylu, metylu; chlorki: allilu, butylu, etylenu, izopropylu, winylu; chlorobenzen, chloroform, cykloheksan, cykloheksanol, cykloheksanon, cykloheksen, czterochlorek węgla, czterochloroetan, czterochloroetylen, dioksan, dwubromoetan, dwuchlorobenzen, dwuchloroetylen, dwuchloronitroetan, dwuchloropropan, dwuetyloketon, dwupropyloketon, epichlorohydryna, estry, etery, etylobenzen, freon, heptan, glikol metylowy, kamfora, ksylen, kwas octowy, lizol, merkaptany, metylobutyloketon, mocznik, nafta, naftalen, nikotyna, nitrobenzen, nitrogliceryna, nitropropan, nitrotoluen, octan amylu, octan etylu, octan winylu, ozon, styren, terpentyna, tetralina, tetrahydrofuran, tiofen, tlenek mezytylu, toluen, trójchlorometan, trójchloroetylen oraz opary asfaltu, smoły, pokostu i inne.

Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią filtry SECAIR 3000.03 P3 R:

antymon i jego związki, azbest, bar i jego związki, bawełna, bezwodnik ftalowy, celuloza, chrom i jego związki, cyjanamid, cyna i jej związki, dwutlenek krzemu, dymy spawalnicze, fosfor, ftalan dwubutylu, glin i jego związki, grafit, hydrochinon, kadm i jego związki, kobalt i jego związki, kwarc (pył respirabilny), kwas fosforowy, mangan i jego związki, miedź i jej związki, nikiel, nitroanilina, oleje mineralne (mgła i dym), pyły drewna (za wyjątkiem drewna twardego), selen i jego związki, talk, tlenek magnezu (dym), tlenek żelaza (dym), trójnitrotoluen, tytan i jego związki, węgiel, wodorotlenek sodu, wolfram i jego związki, związki wapnia.

a25f7930178aa0a1429cb5593ade621e.jpg

WYMAGANIA

Półmaska SECURA 3100 jest zgodna z:

• rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. europejska normą zharmonizowaną (PN-EN 140:2001)

Pochłaniacze 3031 A2 są zgodne z:

• rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

• europejska normą zharmonizowaną EN 14387:2004 + A1:2008 (PN-EN 14387:2004 + A1:2008) Filtry SECAIR 3000.03 P3 R są zgodne z: • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

• normami krajowymi PN-EN 143:2004, PN-EN 143:2004/A1:2007 transponującymi europejskie normy zharmonizowane EN 143:2000 i EN 143:2000/A1:2006.

PRZECHOWYWANIE

Zestaw SECURA 3100 CHEM należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury −5 °C - +40 °C i wilgotności względnej poniżej 80%. Zestaw nie powinien być przechowywany razem z substancjami toksycznymi, wydzielającymi nieprzyjemne zapachy i działającymi agresywnie na materiały, z których jest wykonany. Niedopuszczalne jest przechowywanie zestawów w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń grzejnych. Podczas transportu zestawy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

TRWAŁOŚĆ

Producent gwarantuje zachowanie parametrów użytkowych zestawu przez okres 5 lat od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w szczelnym w opakowaniu fabrycznym. 

Przy zakupie Pełnego kartonu - ( 9 KPL. ) - Cenę ustalamy idywidualnie drogą mailową lub telefoniczną.

S567CSL0
100 Przedmioty
Ładowanie...