FARBA PROSZKOWA RAL 1019 Poliestrowa Kolor Szaro-Beżowy Drobna Struktura 1 kg

55,00 zł
Brutto
Blisko

Farba Proszkowa RAL 1019 - Poliester - Szaro beżowy - Drobna Struktura

CHARAKTERYSTYKA 

Farba proszkowa oparta na żywicy poliestrowej, a dzięki zastosowaniu specjalnego utwardzacza jest wolna od TGIC. W podwyższonej temperaturze proszek topi się, utwardza i tworzy ostateczną powłokę farby. 

ZASTOSOWANIE 

Farby poliestrowe znajdują zastosowanie jako powłoki w przemyśle metalowym do pokrywania obiektów wymagających odporności na warunki atmosferyczne, które nie żółkną pod wpływem ciepła i promieniowana UV. Przykładami zastosowania są obiekty stale eksploatowane na zewnątrz. Stosowanie kolorów metalicznych w ekspozycji na warunki atmosferyczne należy skonsultować z producentem farby proszkowej. 

WŁAŚCIWOŚCI

Farby poliestrowe dają powłokę odporną mechanicznie i chemicznie, o dobrych własnościach antykorozyjnych, zachowującą połysk nawet w warunkach zewnętrznych. 

APROBATY 

Farba spełnia wymagania normy EN 45545-2:2013+A1:2015 dotyczącej ochrony przeciwpożarowej w pojazdach szynowych, w zakresie właściwości palnych materiałów i komponentów. Dotyczy wymagań: R1, R7, R10 i R17 – wartości krytyczne dla poziomu zabezpieczeń: HL1, HL2 i HL3. 

DANE TECHNICZNE 

RAL 1019

Cena za 1 kg 

Nanoszenie TRIBO i KORONA 

Stopień połysku (60°) Drobna Struktura (0-10%) 

Wydajność 6-10 m²/kg (w zależności od grubości naniesienia) 

Czas utwardzania :  10-25 min./180°C (temperatura metalu)  9-15 min./190°C (temperatura metalu)  7-12 min./200°C (temperatura metalu) 

Opakowania 20kg 

ŚRODKI OSTROŹNOŚCI Farba proszkowa jest substancją niepalną, ale z powietrzem może tworzyć mieszaninę wybuchową, która w razie dostarczenia odpowiedniej energii wybuchnie. Najniższa wartość wybuchowości dla proszkowych farb poliestrowych wynosi ok. 80 g/m3 (Bundesanstalt Für Materialprufüng). Wentylacja w kabinie malarskiej powinna być taka, ażeby stężenie proszku w powietrzu było niższe niż 50% najniższej wartości wybuchowości. W obliczeniach stężenia proszku w kabinie, proszek naniesiony na elementy nie jest brany pod uwagę. W celu uniknięcia wyładowania proszku w kabinie, w sąsiedztwie przestrzeni pracującej szybkość przepływu powietrza w aparaturze kabinowej nie może spaść poniżej 0,5 m/s. Lakiernik nanoszący pokrycia powinien mieć maskę przeciwpyłową i okulary ochronne. Każde zabrudzenie skóry proszkiem powinno być zmywane wodą z mydłem.

Przed aplikacją bardzo ważne jest oczyszczenie powierzchni elementów z wszelkich zabrudzeń oraz przygotowanie powierzchni do lepszej przyczepności farby. 

PRZECHOWYWANIE

Farby proszkowe należy przechowywać w chłodnym i suchym środowisku, maksymalnie w 25 ° C. Należy zachować szczególną ostrożność w ciepłej porze roku. Należy unikać przechowywania w pobliżu źródeł ciepła i grzejników w ciężarówkach i magazynach. Nie przechowywać w bezpośrednim nasłonecznieniu. zalecana data trwałości farby przechowywanej zgodnie z instrukcją znajduje się na etykiecie opakowania. 

Kolor i wygląd powłoki finalnego produktu może się różnić w zależności od urządzenia aplikującego, rodzaju malowanych elementów oraz grubości powłoki. Zaleca się przeprowadzić próbki przed aplikowanie na docelowy element.

997 Przedmioty
Ładowanie...